Digitalna štampa malog formata je posebno pogodna za: vizit karte, ID kartice, flajere, jelovnike, cenovnike, memorandume, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, plakate, samplepljive etikete, nalepnice, deklaracije, knjige malih tiraža, preslikače…

Digitalna štampa malog formata je pogodna i za stampu probnog otiska.

Digitalna štampa je pre svega namenjena štampanju malih i srednjih tiraža. Tehnologija digitalne stampe omogućava da za svega nekoliko sati dobijete svoje kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice... što bi u ofset štampi trajalo nekoliko dana i bilo ne ekonomično zbog malog tiraža.

Digitalna štampa pruza brojne prednosti u odnosu na standardnu ofset štampu, najbitnije prednosti su:

  • brzina izrade
  • povoljna cena za male i srednje tiraze
  • kvalitet
  • stampanje malih tiraza
  • ekonomičnost za male i srednje tiraže, koji u ofsetu ne bi bili ekonomski opravdani a realizacija bi trajala po nekoliko dana
  • mogucnost stampe na razlicitim materijalima – kunstdruk do 300gr, folija, muflon, specijalni papiri itd.)
  • mogucnost personalizacije
  • mogucnost stampe promenljivih podataka (ulaznice sa bar-kodom, bonovi, nagradne igre..)

Priprema za štampu se dostavlja u PDF ili COREL formatu u 1:1 CMYK.